Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 3.časť

Autor: Martin Chudý | 22.5.2012 o 19:20 | Karma článku: 6,55 | Prečítané:  2452x

Aká je kvalita pitnej vody v jednotlivých regiónoch? Ako dopadli posledné rozbory vody na Slovensku? Môžete teda s kľudom popíjať vodu z vodovodu? Aj na tieto otázky odpovedám v 3.časti môjho druhého článku pre 5.krok ku zdraviu- Pite dostatok čistej vody...

 

 

Tretia a posledná časť môjho viacdielneho článku o 5.kroku ku zdraviu. Predošlé články môžete nájsť tu.

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

78.

Horčík

10,0 až 30,0

125

mg/l

mg/l

OH

MH

79.

Vápnik

>30

mg/l

OH

80.

Vápnik a horčík

1,1 až 5,0

mmol/l

OH

f) Rádiologické ukazovatele

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

81.

Trícium

100

Bq/l

IH

Postačujúca frekvencia monitorovania je 1x ročne;

nemusí sa monitorovať, ak sa na základe iných

monitorovacích programov zistí, že aktivita trícia je

hlboko pod stanovenú IH.

82.

Celkový úväzok

efektívnej dávky

z príjmu

rádionuklidov za

rok

0,10

mSv/rok

IH

 

 

Zdroj:

N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 

 

Posledné rozbory pitnej vody na Slovensku potvrdili prekročenie požadovaných limitov len asi v 3,2% prípadov. Najvyššie prekročenie limitných hodnôt sa zistilo v epidemiologicky významných ukazovateľoch ako sú koliformné baktérie (6,2 %), enterokoky (3,7 %) a Escherichia coli (3 %).

Zo senzorických ukazovateľov vykazovali najvyššie prekračovanie limitných hodnôt teplota (23,5 %), nasýtenie vody kyslíkom (8 %) a železo (8 %). Nedostatky v dezinfekcii vody sa zistili v 25,4 % z celkového počtu laboratórnych analýz ukazovateľa voľný chlór.

Medzi najčastejšie stanovované chemické ukazovatele patria v rámci monitoringu kvality pitnej vody dusitany a dusičnany. V roku 2007 sa vykonalo 6 383 laboratórnych skúšok na obsah dusičnanov vo vzorkách pitnej vody. Koncentrácia dusičnanov prekročila limitnú hodnotu v 0,85 % vykonaných analýz a to predovšetkým v menších obecných vodovodoch. Z vybraných ťažkých kovov sa zistila prítomnosť antimónu a arzénu v pitnej vode v niektorých oblastiach Slovenska, pričom tieto dva prvky majú prirodzený pôvod z podložia.

Prehľad kvality vody vo verejných vodovodoch podľa výsledkov monitoringu RÚVZ v SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Kraj

Celkový počet

vyšetrených

vzoriek

Z toho závadných

Závadnosť vzoriek

PM

KM

Počet

%

Fyz.chemické

Mikrobiologické

Biologické

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Bratislavský

122

397

75

14,5

56

26,3

38

14,7

5

1,6

Trnavský

66

510

80

13,89

59

10,24

23

3,99

5

0,87

Trenčiansky

176

599

217

28

181*

23,4*

54

7

0

0

Nitriansky

201

730

92

9,9

72

7,7

24

2,6

0

0

Žilinský

181

567

73

9,76

38

5,08

55

7,35

0

0

Banskobystrický

194

836

317

30,78

154

14,95

187

18,16

56

5,44

Košický

103

684

1775

22,24

108

13,72

90

11,44

6

0,76

Prešovský

152

753

151

16,7

61

6,7

94

10,4

17

1,8

SR

1195

5076

1180

18,4

548

8,7

562

8,96

89

1,4

Poznámka:

* – zvýšené množstvo závadných vzoriek je spôsobené najmä prekročením limitnej hodnoty vo fyzikálnom ukazovateli teplota (z celkového počtu 181 nevyhovujúcich vzoriek vo fyzikálno – chemických ukazovateľoch predstavuje prekročenie v ukazovateli teplota 95,6 %, t. j. 173 vzoriek).

Ukazovateľ teplota je v rámci odberov zaznamenávaný ako akreditovaný ukazovateľ a na mnohých odberových miestach nedosahuje požadovanú hodnotu v zmysle platnej legislatívy 8 – 12°C, vplyvom znížených odberov pitnej vody u spotrebiteľov a dlhom zdržaní vody vo vodovodnom potrubí. Jedná sa však o ukazovateľ len s odporúčanou hodnotou, prekročenie ktorej nemá priamy vplyv na ohrozenie zdravia obyvateľstva.

Celková závadnosť vzoriek nie je súčtom fyzikálno – chemických, mikrobiologických a biologických závadností, pretože jedna vzorka môže byť závadná vo viacerých ukazovateľoch.

PM – preverovací monitoring (vyšetrenie ukazovateľov kvality v rozsahu úplného rozboru – 82 ukazovateľov)

KM – kontrolný monitoring (vyšetrenie ukazovateľov kvality v rozsahu minimálneho rozboru – 28 ukazovateľov)

Z týchto údajov by sa teda mohlo zdať, že máme k dispozícií relatívne „čistú“ vodu. Avšak napríklad vyhodnotenie Svetového dňa vody 2012, kde ľudia mali možnosť priniesť vzorku vody na otestovanie sa ukázalo, že z celkového počtu 3437 vzoriek bolo 1175 prekročení povolených limitov v ukazovateli dusičnany. Dusitany boli vyšetrené v 3033 vzorkách, z čoho bolo 55 prekročení najvyššej medznej hodnoty. V mnohých prípadoch však vraj prinesená voda bola len úžitková (na polievanie záhrad).

Kraj

Počet vzoriek

Počet

nevyhovujúcich

vzoriek

v ukazovateli

dusičnany

%

prekročených

vzoriek

v ukazovateli

dusičnany

Počet

nevyhovujúcich

vzoriek

v ukazovateli

dusitany

%

prekročených

vzoriek

v ukazovateli

dusitany

BA

324

101

31,17

4

1,2

TT

328

213

64,93

5

1,97

TN

220

33

15,00

Nestanovovali

-

NR

393

216

54,96

3

0,76

BB

300

109

36,3

6

2,0

ZA

553

23

4,16

16

2,9

PE

146

9

6,16

2

2,27

KE

1173

471

40,15

19

1,69

Spolu

3437

1175

34,18

55

1,81

 

Zdroj: Výročná správa ÚVZ SR za rok 2008

 

Dobre teda. Dajme tomu, že máme relatívne nezávadnú vodu. Sú však limity pre niektoré ukazovatele dostačujúce? Je chlór a fluór v pitnej vode skutočne tak bezpečný pre ľudské zdravie ako nám tvrdia experti? Je fluór skutočne tak osožný pre naše zuby? Aké sú skryté záujmy záujmových skupín, aby voda ostala v takomto stave?

 

Aké nebezpečenstvo pre Vás predstavuje chlór a čím sa dá nahradiť sa dozviete už zajtra 23.5.2012 v pokračovaní môjho viacdielneho článku o 5.kroku ku zdraviu. Všetky moje články môžete nájsť tu.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Fico s Bugárom verzus Danko. Ako čítať vývoj krízy

Premiér odvolal Plavčana a Danko sa cíti urazený.


Už ste čítali?